Zarządzenie nr 70/2011 z dnia 2011-05-30

Numer 70/2011
w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie(demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierającychazbest znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2011-05-30

ZARZĄDZENIE NR 70/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 maja 2011 r.


w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie
(demontaż, transport, utylizacja)  z   obiektów  budowlanych  wyrobów  zawierających
azbest znajdujących się  na  terenie  Gminy Bargłów Kościelny.


Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032" zarządzam co następuje;
§ 1. Realizując zapisy uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032", wprowadzam "Regulamin udzielania pomocy mieszkańcom gminy: osobom fizycznym, na usuwanie (demontaż, transport, składowanie) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, na terenie Gminy Bargłów Kościelny" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27