Zarządzenie nr 71/2005 z dnia 2005-12-30

Numer 71/2005
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Ośrodka Zdrowia w Bargłowie
Data wydania 2005-12-30

ZARZĄDZENIE NR  71/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Ośrodka Zdrowia w Bargłowie

Kościelnym i Prusce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną, zwaną dalej Komisją do zlikwidowania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce w następującym składzie:

1) Marek Dobkowski - Przewodniczący Komisji

2)     Beata Karp- Członek Komisji

3)     Radosław Wawiórko - Członek Komisji

§ 2. Członkowie Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

§ 3. Komisja wykona swoje prace do dnia 28 lutego 2006 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03