Zarządzenie nr 71/2008 z dnia 2008-01-30

Numer 71/2008
w sprawie zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
Data wydania 2008-01-30
ZARZĄDZENIE NR 71/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 stycznia 2008 r. r.

w sprawie zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w

dniu 21 października 2007 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 90, poz. 1005 ze zmianą: Dz.U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1509) w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach znak: DSW.0124-3/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

1)       Radosław Wawiórko - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji

2)   Elżbieta Cichy - inspektor ds. administracyjno-kadrowych - Członek Komisji

3)   Jolanta Izbicka- podinspektor ds. obsługi Rady Gminy - Członek Komisji.

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 08 lutego 2008 r. sporządzi Protokół oceny dokumentacji nlearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej i przekaże niezwłocznie dla Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

§ 3. Komisja, o której mowa w § 1, dokona zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach w terminie oraz w sposób określony w poleceniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09