Zarządzenie nr 80/2008 z dnia 2008-04-24

Numer 80/2008
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2008
Data wydania 2008-04-24
ZARZĄDZENIE NR 80/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2008

roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2008 roku:

1) plan   dochodów   po   dokonanych   zmianach   wynosi    13.000.483,00   zł,   wykonanie

4.094.465,19 zł, co stanowi 31,49%,

2) plan   wydatków   po   dokonanych   zmianach   wynosi   14.264.911,00   zł,   wykonanie

2.797.242,79 zł, co stanowi 19,61%,

planowany deficyt budżetowy wynosi 1.264.428,00 zł, za I kwartał osiągnięto nadwyżkę

4)   planowane roczne przychody w kwocie 1.985.200,00 zł wykonano w wysokości 42.449,55 złtj. w 2,14%,

5)       planowane roczne rozchody w kwocie 720.772,00 zł wykonano w wysokości 492.972,00 złtj. w68,39%.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09