Zarządzenie nr 81/2008 z dnia 2008-04-24

Numer 81/2008
w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Data wydania 2008-04-24
Zarządzenie   Nr 81/08.
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia   24 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stosownie do § 15, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3 Traci moc zarządzenie Nr 2/00 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 15 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu .Gminy Bargłów Kościelny na czas wojny.

§ 4 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09