Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 2008-05-26

Numer 83/2008
w sprawie zmian planów finansowych Jednostek budżetowych
Data wydania 2008-05-26
ZARZĄDZENIE NR 83/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 26 maja 2008 roku

w sprawie zmian planów finansowych Jednostek budżetowych

Na podstawie art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 88.683 zł:

1.    Dział 801 „Oświata i wychowanie" , rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4010 - 77.581 zł
w tym:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny - 77.581 zł

2.   Dział 801 „Oświata i wychowanie" , rozdział 80195 „Pozostała działalność" § 4440 - 11.102 zł
w tym:

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelny - 11.102 zł

§ 2. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 88.683 zł

1. Dział 801 „Oświata i wychowanie" , rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4010 - 77.581 zł
w tym:

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym                           - 18.825 zł
Szkoła Podstawowa w Kroszewie                               - 7.474 zł
Szkoła Podstawowa w Łabętniku                                - 37.306 zł
Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym                           -   13.976 zł

2. Dział 801 „Oświata i wychowanie", rozdział 80195 „Pozostała działalność" § 4440 - 11.102 zł
w tym:

Szkoła Podstawowa w Kroszewie                               -   1.708 zł
Szkoła Podstawowa w Łabętniku                                - 6.832 zł
Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym                           -   2.562 zł


§ 3. Zmiany planów finansowych wynikają z wniosków dyrektorów szkół dotyczących zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Andrzej KwiecińskiMetryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09