Zarządzenie nr 84/2006 z dnia 2006-12-28

Numer 84/2006
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał II Sesji Rady Gminy.
Data wydania 2006-12-28

ZARZĄDZENIE NR 83/06
WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał II Sesji Rady Gminy.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  zarządza się co następuje:

 

§ 1. Przyjąć harmonogramy zabezpieczenia realizacji uchwał podjętych na II Sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2006 r. stanowiące załączniki Nr 1-6  do zarządzenia.

                                             

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnie załącznika.

                                                         

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Wójt 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-01-10