Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 2008-06-24

Numer 89/2008
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
Data wydania 2008-06-24
ZARZĄDZENIE NR 89/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz.l337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawie:

1) współpracy w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska"

stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Wójt Gminy


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09