Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 2008-06-30

Numer 90/2008
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2008-06-30
ZARZĄDZENIE NR 90/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwały Rady Gminy podjętej na X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.


§ .2 Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w kolumnie załącznika.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13