Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 2015-07-17

Numer 90/2015
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wydania 2015-07-17

ZARZĄDZENIE NR 90/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 17 lipca 2015 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 318) w związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                      Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-07-22

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-07-22