Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 2015-08-14

Numer 96/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Data wydania 2015-08-14

Zarządzenie Nr 96/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 14 sierpnia 2015r.

 

w sprawie  powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

                Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 318) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
  2. Składy osobowych komisji ds. referendum od nr 1 do 3, określono w obwieszczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Załącznik do zarządzenia Nr 96/2015

                                                                                                                                                   Wójta Gminy Bargłów Kościelny 

                                                                                                                            z dnia 14.08.2015 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 sierpnia 20015r.

w sprawie informacji o składach obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

                Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 14 września 2003r. o referendum ogólnokrajowym  (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości wyborców informację o składach obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

  1. Skład osobowy Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Bargłowie Kościelnym z siedzibą w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów Kościelny

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Bargłowie Kościelnym

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

 

Lp.

Nazwisko

Imię 1

Imię 2

Adres

Podmiot zgłaszający kandydata do komisji

1.

 Ponikarczyk

Jan

Jarosław

Bargłów Kościelny

Sojusz Lewicy Demokratycznej

2.

Kędzierska

Emilia

-

Reszki

Stowarzyszenie Wspólnota

3.

Poracki

Witold

-

Kamionka Stara

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

 Wawiórko

Małgorzata

-

Dreństwo

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „ Ojczyzna Rodzina  Sprawiedliwość „

5.

Cebeliński

Tomasz

-

Bargłów Kościelny

Fundacja „Szansa Dla Gmin”

6.

Łaniewska

Joanna

-

Bargłów Kościelny

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

7.

Cerkanowicz

Teresa

-

Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

8.

Izbicka

Jolanta

-

Tajno Stare

Wójt Gminy

9.

Dobkowski

Filip

-

Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie „OPTIMA FIDE”

 

 

 

  1.  Skład osobowy Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Łabętniku z siedzibą w Szkole Podstawowej w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny

          Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2  w  Łabętniku

Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny

 

Lp

Nazwisko

Imię 1

Imię 2

Adres

Podmiot zgłaszający kandydata do komisji

1.

Cerkanowicz

Arkadiusz

-

 Bargłów Kościelny

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

2.

Gosiewska

Danuta

-

Łabętnik

 

Stowarzyszenie Wspólnota

 

3.

Zambrowska

Stanisława

 

-

 Bargłów Kościelny

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

4.

Boguszewska

Anna

-

Pruska

 

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „ Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

 

5.

 Grygo

Jan

-

Bargłów Kościelny

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

6.

Koniecko

Stanisław

-

Łabętnik

 

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

7.

Karpiński

Leszek

 

-

 Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

8.

Purwin

Sylwia

 

-

Bargłów Dworny

 

Stowarzyszenie„OPTIMA FIDE”

 

9.

Oleksiuk

Joanna

-

Bargłów Kościelny

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Skład osobowy Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Kroszewie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kroszewie, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny

Obwodowa komisja do spraw Referendum nr 3 w Kroszewie

Szkoła Podstawowa w Kroszewie, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny

Lp

 nazwisko

Imię 1

Imię2

Adres

Podmiot zgłaszający kandydata do komisji

1.

 Stankiewicz

Tadeusz

-

Bargłów Kościelny

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

2.

Suska

Krystyna

-

Pruska

Stowarzyszenie Wspólnota

 

3.

Owcarz

Jan

-

Górskie

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

4.

Zdunek

Iwona

-

Pruska

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „ Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

 

5.

Mioduszewska

Ewa

-

Tajno Stare

Fundacja ”Szansa  Dla Gmin”

 

6.

Kajdanowski

Kamil

-

Kroszewo

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

 

7.

Bućko

Joanna

-

Dreństwo

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 

8.

Augustyński- Jutkiewicz

Marek

-

Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

9.

Kapla

Urszula

-

Bargłów Dworny

Wójt Gminy

 

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-14

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-14

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-14