Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 2008-07-30

Numer 99/2008
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2008 roku.
Data wydania 2008-07-30

ZARZĄDZENIE NR 99/08

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

 

z dnia  30 lipca 2008 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2008 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.  

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2008 roku:

            plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.749.745,00 zł, wykonanie 7.630.995,09 zł, co stanowi 55,50%,

            plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.014.173 zł, wykonanie 6.359.576,78 zł, co stanowi 42,36%,

3) planowany deficyt budżetowy wynosi 1.264.428,00 zł, za II kwartał osiągnięto nadwyżkę 1.271.418,31 zł,

4) planowane roczne przychody w kwocie 1.985.200,00 zł wykonano w wysokości 42.449,55 zł tj. w 2,14%,

5) planowane roczne rozchody w kwocie 720.772,00 zł wykonano w wysokości 570.372,00 zł tj. w 79,13%.

§ 2.  

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

               

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-08-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-08-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-08-04