Zarządzenie nr 232/2017 z dnia 2017-01-31

Data wydania 2017-01-31
Numer 232/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.333 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.333 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.234.520 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.374.284 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.860.236 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.989.520 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.552.531 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 8.436.989 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.679.168 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-29