Zarządzenie nr 236/2017 z dnia 2017-02-10

Data wydania 2017-02-10
Numer 236/2017
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018, a także termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-02-10

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-29