Zarządzenie nr 238/2017 z dnia 2017-02-27

Data wydania 2017-02-27
Numer 238/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

  • zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.927 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
  • zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.927 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.247.466 zł, z tego:
  • dochody bieżące w kwocie 387.230 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 860.236 zł.
  1. Plan wydatków budżetowych ogółem: 30.002.466 zł, z tego:
  • wydatki bieżące w kwocie 532.977 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 8.469.489 zł.
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.679.168 zł.

§3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-02-27

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20