Zarządzenie nr 239/2017 z dnia 2017-02-27

Data wydania 2017-02-27
Numer 239/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) oraz na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579) zarządzam co następuje:

§1. Powołuje się komisje do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym” w następującym składzie:

  1. Grzegorz Kasjanowicz - Przewodniczący Komisji
  2. Radosław Wawiórko - Członek Komisji
  3. Jan Orbik          - Członek Komisji
  4. Martyna Walicka            - Członek Komisji

§2. Komisja przetargowa ulegnie rozwiązaniu po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-02-27

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20