Zarządzenie nr 240/2017 z dnia 2017-03-14

Data wydania 2017-03-14
Numer 240/2017
w sprawie sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 Opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-03-14

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20