Zarządzenie nr 242/2017 z dnia 2017-03-27

Data wydania 2017-03-27
Numer 242/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, zm.: z 2016 r. poz. 2255; z 2017 r. poz. 61, poz. 245) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2016, na które składa się:

  1. bilans na dzień 31.12.2016 r.,
  2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
  3. informacja dodatkowa.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-03-27

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20