Zarządzenie nr 243/2017 z dnia 2017-03-30

Data wydania 2017-03-30
Numer 243/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r.: poz. 191) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Przyjąć:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:
 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 22 788 910,00

z tego:

 • dochody bieżące - 22 552 122,00
 • dochody majątkowe - 236 788,00

b. wykonanie dochodów wynosi 22 735 976,55

z tego:

 • dochody bieżące - 22 499 188,29
 • dochody majątkowe - 236 788,26

c. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 26 356 292,00

z tego:

 • wydatki bieżące - 21 462 689,00
 • wydatki majątkowe - 4 893 603,00

d. wykonanie wydatków wynosi - 23 389 596,70

z tego:

 • wydatki bieżące - 19 264 762,53
 • wydatki majątkowe - 4 124 834,17

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

 1. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.
 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
 3. Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

 

§2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2016 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§3. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 i 2 Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 

/-/ 

Andrzej Kwieciński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-03-30

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20