Zarządzenie nr 251/2017 z dnia 2017-05-02

Data wydania 2017-05-02
Numer 251/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

  1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.266 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.266 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.054.679 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 180.968 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 873.711 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.519.679 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 695.499 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 8.824.180 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.297.266 zł.

§3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ 

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-05-02

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-19