Zarządzenie nr 255/2017 z dnia 2017-05-31

Data wydania 2017-05-31
Numer 255/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.257 pkt. 3 art 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2016 roku poz 1870, zm.: z 2016 r poz. 1948 poz 1984, poz 2260 z 2017 r. poz 191, poz. 659) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XII/142/206 Rady Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza co nastepuje:

§ 1 Wprowadzić zmiany w planie wydatów na 2017 rok: 

  1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16 599 zł - zgodnie z tabelą w załączniu nr 1 do zadządzenia
  2. zmniejszyć plan wydatów budżetowych o kwotę 16 599 zł - zgodnie z tableą w załączniku nr 1 do zarządzenia

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan wydatkówbudżetowych ogólem: 28 054 679 zł

  • dochody bieżące w kwocie: 23 180 968 zł
  • dochody majątkowe w kwocie: 4 873 711 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 31 519 679

  • wydatki bieżące w kwocie: 22 695 499 zł  
  • wydatki majątkowe w kwocie: 8 824 180 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7 297 266 zł

§ 3 Objaśnienia dokonanch zmian zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-28

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-28