Zarządzenie nr 258/2017 z dnia 2017-06-14

Data wydania 2017-06-14
Numer 258/2017
w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia odbioru częściowego prac związanych z Umową z dnia 20.09.2016 dla zadania "Wykonaie elewacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Tobyłce"

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisje Odbiorową dla przeprowadzenia odbioru prac związanych z Umową z dnia 20 września 2016r. dla w/w zadania w składzie:

1. Radosław Wawiórko - Przewodniczący Komisji

2. Jan Orbik - członek

3. Marek Purwin - członek Przy udziale Wykonawcy:

- USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Jarosław Formejster Solistówka 18A, 16-320 Bargłów Kościelny

§ 2. Wyznacza się termin odbioru powyższego zadania na 14 czerwca 2017r. Spotkanie Komisji o godz. 1100. Miejsce: plac budowy przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Tobyłce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-28

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-28