Zarządzenie nr 261/2017 z dnia 2017-06-14

Data wydania 2017-06-14
Numer 261/2017
w sprawie organizacji konkursu EKO ZABAWA

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§1


Organizuje się Konkurs pt.: „EKO-ZABAWA” skierowany do wszystkich uczniów uczęszczających do Placówek Oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

§2

Powołuje się Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Artur Gołębicki
2. Członek Komisji – Paweł Bućkowski
3. Członek Komisji – Katarzyna Szyc


§3


Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Andrzej Kwieciński 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-27

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-27