Zarządzenie nr 265/2017 z dnia 2017-06-30

Data wydania 2017-06-30
Numer 265/2017
w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia odbioru zadania: „Remont nakładki na drodze gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie”.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§1

Powołuje się Komisje Odbiorową dla przeprowadzenia odbioru prac związanych z Umową z dnia 01 czerwca 2017r. dla w/w zadania w składzie:

  1. Radosław Wawiórko - Przewodniczący Komisji
  2. Jan Orbik - członek
  3. Marek Purwin - członek Przy udziale Wykonawcy:

- STRABAG Sp. z o.o. - Przedstawiciel - Krzysztof Palczewski

§2

Wyznacza się termin odbioru powyższego zadania na 06 lipca 2017r. Spotkanie Komisji o godz. 1100. Miejsce: droga w miejscowości Nowiny Bargłowskie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-19