Zarządzenie nr 267/2017 z dnia 2017-07-07

Data wydania 2017-07-07
Numer 267/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku,16-320 Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku w następującym składzie:

 1. Radosław Wawiórko przedstawiciel organu prowadzącego
 2. Katarzyna Szyc przedstawiciel organu prowadzącego
 3. Elżbieta Cichy przedstawiciel organu prowadzącego
 4. Anna Urban- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 5. Elżbieta Arciszewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 6. Bożena Obuchowska - przedstawiciel/ka Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 7. Anna Masiewicz przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku
 8. Wioletta Królewicz przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku
 9. Paulina Wiśniewska przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku
 10. Marzena Kowalska przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku
 11. Jan Dziądziak przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§2

Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczam Panią Elżbietę Cichy

§3

Komisja działa na w oparciu o zasady określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-18

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-18