Zarządzenie nr 270/2017 z dnia 2017-07-26

Data wydania 2017-07-26
Numer 270/2017
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w związku z art. 5c pkt 2 i art. 36a ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1010,1954,1985 oraz z 2017 r. poz.60,949) oraz art. 30 ust 2 pkt 5 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przedłuża się Panu Janowi Duda okres powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie na okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

§ 2. Uprawnienia i obowiązki, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dyrektora szkoły, określają odrębne przepisy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-07-26

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-08

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-08