Zarządzenie nr 273/2017 z dnia 2017-08-08

Data wydania 2017-08-08
Numer 273/2017
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania oszacowań na terenie Gminy Bargłów Kościelny w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Na podstawie art. 49 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.), § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. (Dz. U. Nr 142, poz. 1161), zarządzam co następuje:

§1. Powołuję na rzeczoznawców do przeprowadzania oszacowań na terenie Gminy Bargłów Kościelny w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt następujące osoby:

  1. Andrzej Karpio - zam. Bargłów Kościelny
  2. Zygmunt Kondratowicz - zam. Bargłów Kościelny
  3. Krzysztof Korzun - zam. Brzozówka
  4. Mirosław Siemiaszko - zam. Tajno Stare

§2. Traci moc zarządzenie Nr 246/2013 Wójta Gminy Bargłów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania oszacowań na terenie gminy Bargłów Kościelny w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/

Andrzej Kwiciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-25