Zarządzenie nr 274/2017 z dnia 2017-08-08

Data wydania 2017-08-08
Numer 274/2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. i art. 36 a w związku z art.5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 266/2017 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 07 lipca 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 267/2017 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 07 lipca 2017 roku, w wyniku którego wyłonionym kandydatem został Pan Mariusz Kamil Stelmachowicz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 

/-/ 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-16