Zarządzenie nr 275/2017 z dnia 2017-08-08

Data wydania 2017-08-08
Numer 275/2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku dla Pana Mariusza Kamila Stelmachowicza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 oraz art. 36a ust. 1 i 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), postanawiam:

§1

Powierzyć dla Pana Mariusza Kamila Stelmachowicza stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., tj. na okres 2 lat szkolnych.

§2

Wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego zostanie określona na podstawie odrębnych decyzji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-25