Zarządzenie nr 276/2017 z dnia 2017-08-16

Data wydania 2017-08-16
Numer 276/2017
w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia odbioru zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870 B Tajenko - Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisje Odbiorową dla przeprowadzenia odbioru prac związanych z Umową z dnia 07 czerwca 2017r. dla w/w zadania w składzie:

  1. Jan Orbik - Przewodniczący Komisji
  2. Katarzyna Szyc - członek
  3. Marek Purwin - członek

oraz inspektor nadzoru - Marcin Sieńkowski Przy udziale Wykonawcy:

- STRABAG Sp. z o.o. - Przedstawiciel - Krzysztof Palczewski

§ 2. Wyznacza się termin odbioru powyższego zadania na 18 sierpnia 2017r. Spotkanie Komisji o godz. 1300. Miejsce: droga w miejscowości Tajenko.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-16

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-16