Zarządzenie nr 277/2017 z dnia 2017-08-16

Data wydania 2017-08-16
Numer 277/2017
w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia odbioru zadania: „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisje Odbiorową dla przeprowadzenia odbioru prac związanych z Umową z dnia 12 czerwca 2017r. dla w/w zadania w składzie:

  • Radosław Wawiórko - Przewodniczący Komisji
  • Katarzyna Szyc - członek
  • Jan Orbik - członek
  • oraz inspektor nadzoru - Wiesław Pieczyński Przy udziale Wykonawcy :
  • Complexe Sportif - Grażyna Kowalska
  • Complexe Sportif - Hanna Komar

§ 2. Wyznacza się termin odbioru powyższego zadania na 25 sierpnia 2017r. Spotkanie Komisji o godz. 1200. Miejsce: boisko przy Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-16

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-16