Zarządzenie nr 280/2017 z dnia 2017-08-17

Data wydania 2017-08-17
Numer 280/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 297 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 297 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów budżetowych ogółem: 28 242 125 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie           23 381 183 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 4 860 942 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 32 147 125 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie  22 812 722 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 9 334 403 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7 397 599 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-17

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-25