Zarządzenie nr 285/2017 z dnia 2017-09-04

Data wydania 2017-09-04
Numer 285/2017
w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XV/151/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawkę podstawową czynszu w wysokości 1,52 zł brutto za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Bargłów Kościelny. Stawki czynszu dla poszczególnych lokali, z wyłączeniem lokali socjalnych, określone są w załączniku.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu za lokal socjalny w wysokości 0,80 zł brutto za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

§ 3. Ustalam stawkę czynszu za budynki gospodarcze oraz garaże w wysokości 0,60 zł za 1 m2 netto+ obowiązujący podatek VAT.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 04 września 2017r.

Wójt 

/-/ 

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-09-05