Zarządzenie nr 343/2018 z dnia 2018-05-28

Data wydania 2018-05-28
Numer 343/2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2017 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2018-05-30

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2018-05-30