Zarządzenie nr 249/2017 z dnia 2017-04-27

Numer 249/2017
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2017 roku
Data wydania 2017-04-27

ZARZĄDZENIE NR 249/2017
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za I kwartał 2017 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-04-28