Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

  Bargłów Kościelny, dn. 02.09.2020

Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                         

Zapraszam na obrady XIII  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu 11 września 2020 r. Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny - sala konferencyjna. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
  5. Wystąpienie gości.
  6. Wystąpienie Wójta Gminy:
   1. sprawozdanie z okresu międzysesyjnego
   1. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
   2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
    2. ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku na terenie Gminy Bargłów Kościelny w miejscowości Rumiejki,
    3. zmiany uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego "Biebrza"
    4. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020.
    5. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020-2028
    1. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
    2. Przyjęcie sprawozdań
     1. a. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Bargłów Kościelny
     1. Interpelacje radnych.
     2. Wnioski i zapytania radnych.
     3. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
     4. Zamknięcie sesji.                                            

     Przewodniczący Rady Gminy

    /-/

    Jarosław Kukliński

    Do wiadomości:

          1. Wójt Gminy
          2. Skarbnik Gminy
          3. Mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty
          4. a/a

     

     

    Załączniki do treści

    Metryka strony

    Udostępniający: ug

    Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

    Data wytworzenia: 2016-06-20

    Wprowadzający: Paweł Wysocki

    Data wprowadzenia: 2007-01-03

    Modyfikujący: Paweł Wysocki

    Data modyfikacji: 2020-09-06

    Opublikował: Paweł Wysocki

    Data publikacji: 2007-01-03