Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

  Bargłów Kościelny, dn. 05.09.2019 r.

    Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                                                                    

   Zapraszam na obrady VII  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu 13 września 2019 r.   Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny - sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie gości.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy:
 7. a) sprawozdanie z okresu międzysesyjnego,
 8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy Bargłów Kościelny za I półrocze 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. a) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez gminę Bargłów Kościelny, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 11. b) Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 12. Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020`;
 13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w gminie Bargłów Kościelny;
 14. Zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019;
 15. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028
 16. Interpelacje radnych.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.                                                     

 

 

Do wiadomości:

 1. Wójt Gminy
 2. Skarbnik Gminy
 3. Mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty
 4. a/a

 

 

                   

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2019-09-05

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03