Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

                                                                     Bargłów Kościelny, 19.06.2018r.

       RADA GMINY

BARGŁÓW KOŚCIELNY                                                                                  

                                                                                          .....................................................

                                                                                          …........…………………………

  

      Zapraszam na obrady  XXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny  w dniu 28 czerwca 2018 r.  Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
  5. Wystąpienie gości.
  6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  7. Wystąpienie Wójta Gminy.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  9. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2017 rok wraz

                        ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2017 rok.

                        - informacja Wójta o wykonaniu budżetu,

                        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu Wójta Gminy Bargłów Kościelny z wykonania  budżetu za rok 2017,

                        - opinia Komisji Rewizyjnej.

b) udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2017 rok.

                        - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

                        - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium,

                        - dyskusja,

                        - głosowanie.

c) podziału gminy Bargłów Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

d) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

f) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2018-2028.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na zapytania radnych .

12. Informacje oraz zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.                    

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03