Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku z dnia 2017-06-22

Data wydania 2017-06-22
Tytuł Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku
Kategoria Informacje

 

Lp.

 

 

Nazwa podmiotu składającego

 

 

Nazwa zadania

 

Data wpływu oferty

 

Całkowita kwota zadania

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

Przyznana dotacja

 

1.        KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

 „Aktywna Młodzież”

 

14.06.2017 r.

14.660,00 zł

14.660,00 zł

14.660,00 zł

 

RAZEM:

 

14.660,00 zł

 

14.660,00 zł

 

14.660,00 zł

 

2.        TURYSTYKA

2.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

 „Aktywna Młodzież”

 

14.06.2017 r.

10.036,00 zł

10.036,00 zł

10.036,00 zł

 

RAZEM:

 

10.036,00 zł

 

10.036,00 zł

 

10.036,00 zł

 

3.        BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

3.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

 „Aktywna Młodzież”

 

14.06.2017 r.

5.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

 

RAZEM:

 

5.000,00 zł

 

5.000,00 zł

 

5.000,00 zł

Warunki realizacji zadania i przekazania dotacji określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-06-23

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-30

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-30