OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2019-11-13

Data wydania 2019-11-12
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 12 listopada 2019 r.

WGN.6220.5.2019.PB

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 402 (obręb 0018) w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w piśmie znak: 4220.108.2019.JW z dnia 28 października 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 402 (obręb 0018) w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w piśmie znak:
    Nr 46/O/NZ/2019 z dnia 31 października 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 402 (obręb 0018) w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w piśmie znak: BI.RZŚ.436.1018.2019.AN z dnia 04 listopada 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 402 (obręb 0018) w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – pokój nr 2 w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2019-11-12

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2019-11-14