OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2020-08-12

Data wydania 2020-08-12
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 12 sierpnia 2020 r.

WGN.6220.4.2020.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 12 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja znak WGN.6220.4.2020.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory do 65 DJP, budowę cielętnika, budowę magazynu na płody rolne, budowę dwóch silosów trzykomorowych ze zbiornikami na soki kiszonkowe o łącznej poj. 20 m3 oraz budowę płyty gnojowej wraz ze zwiększeniem obsady zwierząt do 209 DJP w gospodarstwie rolnym na działce geod. nr 22/5 obrębie ewidencyjnym Rumiejki, gm. Bargłów Kościelny.

            Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 2.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-08-12

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-08-12

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-08-12