OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2019-10-17

Data wydania 2019-10-17
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 17 października 2019 r. została wydana decyzja znak WGN.6220.2.2019.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie obsady w gospodarstwie rolnym do 120 DJP oraz płyty gnojowej o pow. do 400 m2 do składowania obornika, zbiornika na odciek z płyty o poj. do 300 m3.

Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 2.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2019-10-17

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-10-17

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2019-10-17