OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2019-04-24

Data wydania 2019-04-24
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 24 kwietnia 2019 r.

O.6220.3.2018.PB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w postanowieniu znak: WSTI.4221.5.2018.JW z dnia 07 stycznia 2019 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał opinię
    Nr 37/O/NZ/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. wyraził opinię pozytywną i określił warunki dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku w postanowieniu znak: BI.RZŚ.435.53.2018.MC z dnia 05 kwietnia 2019 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Z aktami sprawy można zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – pokój nr 2 w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2019-04-24

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-04-25

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2019-04-25