OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2020-03-31

Data wydania 2020-03-31
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki

Bargłów Kościelny, dnia 31 marca 2020 r.

WGN.6220.2.2020.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283),

zawiadamiam

że w dniu 31 marca 2020 r. została wydana decyzja znak WGN.6220.2.2020.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki.

            Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 2.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-03-31