OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2019-12-02

Data wydania 2019-12-02
Tytuł OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
Kategoria Obwieszczenia

Augustów, dnia 02.12.2019 r.

 AB-II.6740.44.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

informuję

że na wniosek z dnia 12.11.2019r. Electronic Control System S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice reprezentowanej przez Alfreda Klimczyka, Networks Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej składającej się z: wieży stalowej o wysokości 40,90 m (wysokość całkowita wraz ze sztycą odgromową 41,75 m) na żelbetowym fundamencie, instalacji antenowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu, wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia wraz z wewnętrzną drogą dojazdową na dz. nr ewid. 25/1 w m. Kroszewo, gm. Bargłów Kościelny.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2019-12-02